(Cơ sở nhận gia công) Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông là công ty dược tại Lô 7, đường 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi (Cơ sở nhận gia công) Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông
(Cơ sở nhận gia công) Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông là công ty dược tại Lô 7, đường 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi (Cơ sở nhận gia công) Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông