Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco. là công ty dược tại Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.
Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco. là công ty dược tại Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.