Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA là công ty dược tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA
Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA là công ty dược tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA