Công ty cổ phần dược phẩm VCP là công ty dược tại xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- Hà Nội. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần dược phẩm VCP