Công ty cổ phần Pymepharco là công ty dược tại 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần Pymepharco
Công ty cổ phần Pymepharco là công ty dược tại 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần Pymepharco