Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco là công ty dược tại 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco là công ty dược tại 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco