Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng là công ty dược tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng
Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng là công ty dược tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng