Công ty TNHH Phil Inter Pharma là công ty dược tại Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty TNHH Phil Inter Pharma
Công ty TNHH Phil Inter Pharma là công ty dược tại Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Công ty TNHH Phil Inter Pharma