Getz Pharma (Pvt) Ltd. là công ty dược tại Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi 74900. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Getz Pharma (Pvt) Ltd. là công ty dược tại Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi 74900. Sau đây là các dược phẩm/ thuốc được sản xuất bởi Getz Pharma (Pvt) Ltd.