Yuhan Corporation

Yuhan Corporation được thành lập vào năm 1926, là một công ty dược phẩm và hóa chất của Hàn Quốc.